menu

Ordensregler

Ordensregler – så du kan føle dig tryg ved at komme i hallen

 1. Benyttelse af centret sker på eget ansvar.
 2. Ved aktiviteter i hallen skal der anvendes rent sportsfodtøj (sportssko m/sorte såler er ikke tilladt).
 3. Alle foreninger/hold skal møde med en træner/leder, der bl.a. har ansvar for:
  • at omklædning foregår i ro og orden, både før og efter træning.
  • at rekvisitter/ejendele ikke efterlades i hallerne.
  • at værdigenstande opbevares forsvarligt (brug evt. cafeteriet).
  • at træningen begynder/slutter til den fastsatte tid.
 4. Der må ikke indtages alkoholiske drikke i omklædningsrummene.
 5. Mad og drikkevarer må ikke medbringes i hallen og omklædningsrummene. Drikkedunke undtaget.
 6. Rygning er strengt forbudt i hele centret
 7. Boldspil er kun tilladt i hallen.
 8. Der må ikke løbes på gangene.
 9. For ikke-idrætsudøvere gælder det at udvise en sådan opførsel, at de på ingen måde generer brugerne ved træning og kampe.
 10. Hvis et eller andet bliver ødelagt eller f.eks. ikke fungerer som det skal, så skal dette straks meddeles til hallens personale eller vagthavende.

Da vi er mange, der skal fungere sammen, må vi selvfølgelig udvise hensyn til andre hele tiden. Derfor, hvis ordensreglerne ikke overholdes, kan det medføre bortvisning eller karantæne, og evt. erstatning for ødelagte rekvisitter.  

Venlig hilsen
Bjert-Hallens bestyrelse